ศาลจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี