ศาลจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ ศาลจังหวัดขอนแก่น เรี่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรตามโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดหรือคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์

image เอกสารแนบ