ศาลจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ ศาลจังหวัดขอนแก่น เรี่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

image เอกสารแนบ