ศาลจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าพบและเยี่ยมเยียนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่วาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2565

image เอกสารแนบ