ศาลจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดขอนแก่น

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ชื่อห้อง  ห้องพิจารณาคดี Google Meet รหัสห้อง
Google Meet
ห้องพิจารณาคดีที่ 1 kqj-xpzy-puk
ห้องพิจารณาคดีที่ 2 cyn-jadi-iww
ห้องพิจารณาคดีที่ 3 rqo-sgzt-irn
ห้องพิจารณาคดีที่ 4 nud-ccnc-nkk
ห้องพิจารณาคดีที่ 5 sew-vypy-xkk
ห้องพิจารณาคดีที่ 6 nfz-chrk-von
ห้องพิจารณาคดีที่ 7 nrd-rbgd-qrs
ห้องพิจารณาคดีที่ 8 uwe-mudc-edg
ห้องพิจารณาคดีที่ 9 yye-hqwe-npk
ห้องพิจารณาคดีที่ 10 xnq-znwf-rnv

ห้องคุ้มครองสิทธิ์คดีอาญา

emj-adcb-mdj
ห้องไกล่เกลี่ยฯ huu-xzqu-pai
ศูนย์นัดความ voy-iixh-osu